DÜŞMANINI TANI KİTAPLARI

Birinci dünya harbi sırasında Almanya'da basılan ve '' Harbi umumi'de çıkan değer asarı'' ismiyle yayınlanıp Türk ordusundaki subaylara muhtemel savaşa girilecek ülkelerin askeri güçlerini anlatmak için basılıp dağıtılan bir kitapdır.

İçerik olarak İtalya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Afganistan, Fransa, İran, İngiltere gibi ülkelerin coğrafyası ve bu coğrafya içindeki kara, deniz üstlerinin yerlerini gösteren ve bu ülkelerin ordularının durumunu, sahip oldukları silahları, üniformalarını, bayrak ve flamalarını detaylı olarak göstermektedir. Yayınlamış olduğum bu nüshalar Gazi Binbaşı Halis Bey'e verilen nüshalarındandır.

Görsel olarak sadece İngiltere'ye ait olan kitabın bazı bölümlerini yayınlamaktayım.